Ekshumacja Warszawa

 

Ekshumację większość z nas kojarzy jedynie z filmów lub książek natury kryminalnej, rzadziej słyszy się o niej w wiadomościach dotyczących ofiar wypadków czy katastrof. W rzeczywistości jednak proces ten jest bardziej prozaiczny i częstszy, niż mogłoby się to na pozór wydawać.

Prężnie działający zakłady pogrzebowe w Warszawie mają w swojej ofercie nie tylko standardowe usługi, związane z pochówkiem zmarłego, ale i różnego rodzaju propozycje dotyczące kolejnych etapów związanych ze śmiercią naszych bliskich. W zależności od sytuacji, ekshumacje wykonywane są na wniosek prokuratora lub sądu, inspektora sanitarnego, a także osoby uprawnionej do tego z tytułu pokrewieństwa, a więc takiej, która posiadała również prawo do pochówku. Najczęściej są to członkowie rodziny zmarłego, którzy pragną przenieść ciało w inne miejsce, bliższe miejscu ich zamieszkania lub do rodzinnej krypty.

Ekshumacje w Warszawie przeprowadza firma Madar.

Przygotowanie do ekshumacji

Wykonanie ekshumacji w Warszawie wiąże się z szeregiem działań, które należy podjąć przed przystąpieniem do samego procesu wydobycia zwłok. Miasto zobowiązuje wnioskodawców do wystąpienia o zgodę do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz zarządców obu cmentarzy: tego, na którym obecnie przebywają szczątki, jak również tego, na którym mają zostać umieszczone po relokacji. Dopiero uzyskanie zgód powyższych instytucji, umożliwia podjęcie dalszego etapu procedury.

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na powodzenie ekshumacji jest również czas jej wykonania. Według obowiązujących przepisów, wydobycie zwłok może zostać przeprowadzone w ściśle określonym terminie, jakim jest okres między 16 października, a 15 kwietnia, na dodatek w godzinach porannych. Związane jest to w ryzykiem epidemiologicznym, jakie wyraźnie wzrasta przy występowaniu podwyższonych temperatur poza wskazanym przedziałem czasowym. W wyjątkowych okolicznościach, szczególnie w przypadku spraw wynikających z wniosku prokuratorskiego, termin ten może zostać pominięty, jednak z zachowaniem wszelkim środków ostrożności. Tego rodzaju zmiana wymaga także ponownie zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Aby zakład pogrzebowy w Warszawie starannie przygotował się do wydobycia szczątków, musi posiadać informacje o czasie pochówku. W zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniego pożegnania zmarłego, zachodzą bowiem ściśle określone procesy rozkładu, co ma bezpośredni wpływ na zastosowane środki wydobycia oraz transport zwłok na wymaganą sekcję lub nowe, docelowe miejsce spoczynku.

Ciężki proces psychiczny

Ekshumacja ciała najbliższego członka rodziny nigdy nie jest procesem łatwym i wiąże się z licznymi emocjami. W tym delikatnym temacie warto więc postawić na opiekę zaufanych specjalistów z Warszawy, najlepiej tych, którzy byli odpowiedzialni również za ostatnią drogę naszego zmarłego. Dzięki temu zyskamy pewność, że całość przebiegnie bez większych przeszkód, a szczątki bliskiej nam osoby potraktowane zostaną z należytą dbałością i szacunkiem.

ekshumacja warszawa
ekshumacje